VÝBĚR FOTOGRAFIÍ PRO VÝSTAVU:

Celkem je vystaveno 21 fotografií. Z tohoto počtu vybírá 15 fotografií odborná porota složená z botaniků, zástupců vedení Botanické zahrady Praha, zástupců reklamního oddělení Botanické zahrady Praha a fotografa Topiho Piguly.

Šest fotografií je vybráno na základě veřejného hlasování podle následujícího klíče: Každý účastník kurzu deleguje do hlasování pět svých nejlepších fotografií. Ty jsou následující pracovní den umístěny do fotogalerie na Facebooku a začínají sbírat lajky. Fotografie z každého kurzu je možné hodnotit do posledního dne kalendářního měsíce, ve kterém se kurs konal. Fotografie s nejvyšším hodnocením je pak zařazena mezi vybrané pro výstavu.

Upozornění: Všechny fotografie, vybrané pro hodnocení a výstavu, má Botanická zahrada v Troji následně po dobu tří let oprávnění používat pro tištěnou i online propagaci, vždy s uvedením autora fotografie.