PŘIHLÁŠKY A PLATBY:

Vyplněním přihlášky si pouze na následujících 10 pracovních dnů rezervujete místo v kurzu. Do tohoto data je třeba provést bezhotovostní platbu kurzovného na účet 2200447973 / 2010. Stejný je uvedený v přihlášce. Variabilním symbolem je Vaše datum narození ve tvaru RRMMDD + číslo kurzu na který se hlásíte (leden = 0113). Konstantní symbol je 0308. Pozor, bez variabilního symbolu nejsme schopni Vaši platbu spárovat !!!!!

Pokud neobdržíme Vaši platbu ve stanoveném termínu, Vaši přihlášku vyřazujeme a na Vaše rezervované místo se dostává účastník, který se přihlásil jako první po Vás. V případě plného naplnění kurzu jsou další přihlášení účastníci zařazeni na čekací listinu - pro případ, že se některé místo uvolní. O této eventualitě je budeme obratem informovat.

STORNO:

Účast na kurzu lze stornovat nejpozději do pěti pracovních dnů před datem konání akce, a to emailem na adrese info@fotofata.cz (uvedena i v přihlášce na kurs). Pořadatel potvrdí obdržení požadavku na storno. V případě, že není storno pořadatelem potvrzeno, není považováno za platné. Poplatek za kurzovné v případě včasného storna bude pořadatelem vrácen na účet účastníka, ze kterého bylo kurzovné uhrazeno. Pokud bude účast stornována později, poplatek za kurzovné nevracíme.

DÁRKOVÝ CERTIFIKÁT

Chcete-li kurs věnovat jako dárek, vyplňte přihlášku jménem obdarovaného, zašlete platbu (pozor, pokud platíte z účtu s jiným jménem, musí přesně odpovídat variabilní symbol, jinak nejsme schopni platbu spárovat) a emailem si požádejte o vydání dárkového certifikátu.